' rel='SHORTCUT ICON'/>

Hikmah ayat kursi

1) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi apabila berbaring di tempat tidurnya , Allah SWT mewakilkan dua orang Malaikat memeliharanya hingga subuh.
2) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiap sembahyang Fardhu, dia akan berada dlm lindungan Allah SWT hingga sembahyang yang lain.
3) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap sembahyang,tidak mencegah akan dia daripada masuk syurga kecuali maut dan barang siapa membacanya ketika hendak tidur, Allah SWT memelihara akan dia ke atas rumahnya, rumah jirannya dan ahli rumah-rumah disekitarnya.
4) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap2 sembahyang fardhu, Allah SWT menganugerahkan dia setiap hati orang yg bersyukur,setiap perbuatan orang yg benar,pahala nabi2 serta Allah melimpahkan padanya rahmat.

5) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum keluar rumahnya, maka Allah SWT mengutuskan 70,000 Malaikat kepadanya - mereka semua memohon keampunan dan mendoakan baginya.
6) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir sembahyang Allah SWT akan mengendalikan pengambilan rohnya dan dia adalah seperti orang yang berperang bersama Nabi Allah sehingga mati syahid.
7) Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi ketika dalam kesempitan nescaya Allah SWT berkenan memberi pertolongan kepadanya.


Juga dapat : 
1. Dapat Menyembuhkan Penyakit Gila / Ayan
Untuk sakit gila cara megamalkannya, ayat Kursi dibaca sebanyak 33 kali pada ubun-ubun orang yang sakit gila itu seraya dihembus-hembuskan. Insya Allah lekassembuh. Lakukanlah berulang-ulang ketika matahari akan terbit dan ketika akan terbenam, bila belum ada perubahan.
Sedang untuk sakit ayan cara mengamalkannya, ambillah segelas air lalu bacalah ayat Kursi sebanyak 90 kali, dan tiap kali bacaan tiupkan pada gelas itu, kemudian diminumkan pada orang yang sakit ayan. Insya Allah akan lekassembuh. Lakukanlah berulang-ulang, dengan sabardan dengan keyakinan yang penuh.
2. Dapat Menjauhkan Dari Impian Yang Buruk
Cara mengamalkannya, bacalah Ta'awwudz 3 kali, yaitu membaca "A'UUDZU BIL LAAHi MINASY SYAITHOONIR ROJIIM" lalu membaca ayat Kursi 3 kali. Dan bila sampai pada bacaan "WA LAA YA-UUDUHU HIFDLU HUMAA WA HUWAL 'ALIYYUL 'ADLIIM" hendaknya diulang 3 kali.
Insya Allah dalam tidurnya nanti tepjauh dari mimpi-mimpi yang buruk, dan bahkan bermimpi yang indah-
indah.
3. Dapat Mendatangkan Keselamatan Dalam Perjalanan
Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi sebanyak 3 kali sebelum anda berangkat dalam suatu perjalanan. Insya Allah dalam perjalanan anda nanti selalu dalam perlindungan-Nya sehingga tidak akan menemui kesulitan dan kesukaran sampai anda pulang kembali.
4. Dapat Mendatangkan Segala Macam Hajat.
Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi 99 kali sesudah shalat Hajat 2 rakaat pada tengah malam. Kemudian berdo'alah kepada Allah dengan menyebutkan hajatyang dimaksud. Insya Allah dalam waktu dekat apa yang dihajatkan itu akan segera terkabulkan.
5. Dapat Menghilangkan Dosa-Dosa Kecil
Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi secara rutin pada setiap selesai shalat fardhu, maka faedahnya dapat menghilangkan dosa-dosa kecil, kecuali dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia.
6. Dapat Membentengi Diri dari Gangguan Syetan
Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi sebanyak 7 kali sebelum anda mengerjakan sesuatu perkara niscaya Allah akan melindungi anda didalam mengerjakan sesuatu itu dari gangguan syetan.
7. Dapat Mengaburkan Pandangan Musuh
Cara mengamalkannya, buatlah garis lingkaran seraya bacalah ayat Kursi sebanyak 7 kali, kemudian masuklah ke dalam lingkaran itu, niscaya pandangan musuh menjadi kabur tidak bisa melihator-angyang ada dalam lingkaran, sehingga orangyang berada di lingkaran itu selamatdari ancamannya.
8. Dapat Menghindarkan Gangguan Orang Zalim
Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi pada permulaan siang dan permulaan malam. Lakukanlah bacaan ini sebagai amalan rutin, Insya Allah akan terjagadari maksud jahat orang zalim, karenaselalu dalam perlindunganNya. Disamping itu syetan pun tidak berani menggangu.
9. Dapat Menyembuhkan segala penyakit
Cara mengamalkannya, tulislah ayat Kursi pada kertas yang putih, kemudian dilebur dengan aiar suci, lalu airnya diminumkan pada orang yang sakit. Lakukanlah berulang-ulang dengan harapan penyakitnya lekas sembuh. Insya Allah dengan jalan yang demikian ini, penyakit yang dideritanya akan segera sembuh.

Pembangkit memori yang terpendam

Doanya :
Subhanaka la `ilma lana illa ma `allamtana

bagi siapapun yang ingin mengingat kembali hal2 yg terlupa atau dengan kata lain, jika kita lupa akan sesuatu hal, dan ingin mengembalikan ingatannya, maka bacalah kalimat diatas dengan secara berulang-ulang, niscaya dengan izin Allah, apa yang anda ingin ingat itu akan muncul secara tiba2 melintas kembali dalam benak fikiran.

Aji kantong pelaris

Caranya :
Puasa Mutih 7 hari Tapa pati geni 1 malam,siapkan kantong putih dari kain mori putih, dan dalam kantong tersebut anda isi 7 buah bunga kantil,selama pati geni bacakan mantra berkali-kali,setiap jatuh 100x tiup kantong tersebutsebanyak 7x, lakukan hingga ritual pati geni selesai.
Setelah usai ritual maka  kantong itu isilah 1 buah koin uang Rp.100, lebih utama uang koin lama yang ada gambar gunungannya, maka setiap akan berangkat jualan baca mantra dan doanya lalu kantongi kantong penglaris itu yang sudah anda ritualinya.

inilah mantranya :
Bismillahirrohmanirrohiim,
“Ajiku Bebakulan,Tak Watek RejekiKu-mantil,Sronoku Kantong Penglaris, Tumeko-o Sandang Panganku,Sih Lulut Kun Katut Dening Aku Kabeh Wong Sabuwono,Wong Sakuto,Wong Sadeso, Gedhe Cilik, Tuwo Anom, Lenang Wadon,Podho Ngrubung, Podho Kesengsem,Nglarisi Dagangaku,Berkah Kersaning Allah Ta’ala”.

Agar lebih meningkatkan penglarisannya bacalah shalawat di bawah ini setiap selesai shalat fardhu.
“Bismillahirrohmanirrohim, Allaahumma shalli wasallim ‘alaa sayyidinaa muhammadin qad dlaaqat hiilatii adrriknii yaa rasuulallaah.”


Keterangan :
untuk setiap malam suro atau 1 muharam,gantilah bunga kantilnya dan bersihkan pula uang koin logamnya (dibersihkan bisa pakai jeruk nipis)

Agar naik jabatan

Caranya  :
Puasa mutih 7 hari 7 malam. 
Setelah itu dilanjutkan dengan puasa senin dan kamis semampunya, dan berbuka hanya sekali pada jam 12 malam. 
Mulai puasa mutih pada hari Rabu pon.

Mantra ini dibaca setiap tengah malam dan ketika bangun pagi :
“NUGRAHANING DERAJAT KANG KINUNCI JRO PETHI PUROSANI, SOROGE ROSO JATI SANG HYANG SEMAR WUS NURUNAKE TONDHO MUBYAR KUKUNCUNGE, CAHYO MANCUR KUMANJING ONO JIWO ROGOKU, KANIGORO SABUK BENANG BORO BORO TUMURUNE PAYUNG AGUNG, WUS TINAMPAN ROH ROBBANI ALLAHUMMA DARAJATI TURUNSIH”

Aji ni bragola

Mantranya :

NI BRAGOLA, AREP MENYANG NGENDI SIRA, AREP NGLELANA MARING MEKAH MADINAH ANA GAWE SALAT SEMBAHYANG, DEN BEDIL KONTAL, DEN JARA MLURUT DEN TUMBAK MESEM DEN TATAH LATAH LATAH, TEGUH ALOT TEGUH ROSA SAKING ALLAH LA ILAHA ILALLAH, MUHAMMAD RASULULLAH.

Ajian kekebalan yang ampuh untuk pertahahanan diri. Kebal tembakan bedil, senjata tajam apapun tidak mempan dan menguatkan badan dengan energi yang berlipat ganda.

Cara mendapatkan ajian ini:
Puasa mutih 7 hari 7 malam ditambah pati geni sehari semalam.

Tenaga dalam asmaul husna

Doanya :
“LAU ANZALNAA HADZALQUR’ANA A’LAA JABALIN LARA-AITAHU KHOSYI’AN MUTASHODDI’AN MIN KHOSYYATILLAHI WATILKAL AMTASALU NADIRIBUHAA LINNASI LA’ALLAHUM YATAFAKKARUNA. HUWALLAAHULLADZII LAA ILAAHA ILLA HUWA ‘AALIMULGHOIBI WASYSYAHADATI HUWARRAHMAANIRRAHIIM. HUWALLAAHULLADZII LAA ILAAHA ILLAAHUWALMALIKULQUDDUUSUSSALAMUL MUKMINULMUHAIMINUL ‘AZIIZUL JABBARUL MUTAKABBIRU SUBHAANALLAHI’AMMAA YUSYRIKUUNA. HUWALLAAHULKHOOLLIQULBAARIUL MUSHOUWWIRU LAHUL ASMAUL HUSNAA YUSABBIHU LAHU MAA FIIS SAMAWAATI WAL ARDLI WA HUWAL A’ZIIZUL HAKIIMU.” 11x

Caranya :
Puasa biasa selama 7 hari, hari ke-7 harus hari jumat. Di hari ke-7 setelah berbuka puasa, pada jam 7 malam sampai keesokan harinya (jam 7 pagi) jangan tidur sama sekali. selama 7 hari puasa baca doa diatas 11 kali setelah solat 5 waktu
Pada saat energi tenaga dalam mistik ini hendak dipakai baca doa 1x
Peringatan:
jangan digunakan buat kesombongan,dan jaga diri dari sifat takkabur.

Maharaja tunggal dewa

 Amalanya :
“Bismilahirohmanirohim,ya qolbi hak ya Allah Ya Rabb Ya Dzatullah,Alfatihah 7x…
Bismilahirohmanirohim Ajiku Maharaja si Tunggal Dewa Kuasa Tunggal Jagad Karsa raya Jasad Tunggal Ing segoro langit Jasad Tunggal Ing Giri Pangeran Jagad Bumi Tindak Tanduk Tunduk Rasa,asih,asuh,bin nafsyi Allahu Akbar”


Maharaja Tunggal dewa adalah salah satu ilmu tertinggi di sebuah alas langit Yang mempergunakan Maharaja Tunggal Dewa akan sanggup menguasai 5 Unsur Alam Dan siapapun yg mempergunakan untuk hal yang tidak baik maka Bala petaka 7 turunan yg akan menghampiri. 


Syarat : 
Puasa Islam Senin –Kamis sebanyak 7x
Puasa Mutih 7 hari 7 malam 

Pati geni 1 hari 1 malam 
Kubur 1 hari 1 malam

Memulai Suatu Laku atau Tirakat

Jika mau menjalankan amalan atau lelaku mandilah yang bersih dan ini bacaannya :

Bismilah... Niyat ingsun adus angedusi badan kayun,manggih toya rabani, dus lali, dus mani, badan adus den dusi padha badan,roh adus den dusi pada roh, suksma adus den dusi pada suksma, dat teles sukma ngalam, dat urip tan kena kawoworan, urip sajroning karsa, ingsun adus banyu saking kodratullah, byur jaba suci sajroning badan rabani, alahu sakarsa, alahu ngalaihi wasalam.

Doa ismul a'dhoom

Allaahumma innii as-aluka bis-mikal-a'dhomiil maktuubi min nuuri wajhikala'laal mu-a'bbadiddaa-imiil-baaqi, al-mukholladi fii qolbi nabiyyika wa rosuulika Muhammad. Wa as-aluka bismikal-a'dhomil waahidi biwahdatilaahad, al-muta'aali 'an wahdatil-kammi wal a'adadil-muqoddasi 'an kulli ahad, wa bihaqqi, bismillahir-rohmaanir-rohiim, Qull huwallaahu ahad,allaahush-shomad, Lam yalid walam yuulad, Wa lam yakul-lahu kufuan ahad. An-tushollia 'alaa sayyidinaa Muhammadin sirri hayaatil wujuudi wassababil 'a-dhoomi likulli maujuudi sholaatan tusyabbitu fii qolbiil-iimaana watuhaffidhuuniil qur-aana watufahhimunii minhul 'aayaati wataftahulii bihaa nuuroo jannaati wanuuroon-na 'iimi wanuuroon-nadhori ilaa wajhikal kariim. Wa a'laa aalihi washohbihii wasallim wal hamdulillaahirobbil 'aa-lamiin.

Keterangan: 
Berfaidah agar hajatnya cepat tercapai. Doa ismual a'dhoom ini dibaca sebanyak 1000 x selama 7 hari. bacaanya tidak boleh di cicil. harus habis dalam sekali duduk. setiap 100 kali bacaan sebutkan hajat kita apa.  

Membuat pengakuan istri

Seringkali sang suami yang cemburuan , sepulangnya dari kerja suka curiga kelakuan isterinya. Kalau sudah begitu , ingin menyelidiki apakah istri ada mempunyai pria idaman lainnya di luaran. Perbuatan demikian sebenarnya sangat tercela. Kalau orang mau dapat tahu apakah yang sebenarnya terjadi sebenarnya di rumah .Apakah isteri anda benar-benar menyeleweng?? 
Begini saja caranya : 

Pada hari Jumat di waktu tengah hari ,potong satu burung dara putih dan ambil jantungnya, kemudian cari satu ekor kodok budug dan ambil empat2 kakinya. Kedua macam barang ini jemur sampai kering. Sesudah itu tumbuk sampai halus , kemudian cari satu batu koral kerikil yang sebesar buah kemiri di pinggir kali. Kemudian bubuk itu bersama batu dimasukkan dalam satu kantong kecil yang terbuat dari kain putih. Di waktu malam sesudah isteri tidur pulas (kalau tidurnya terlentang) , taruh kantong putih itu didadanya .
Awasi raut mukanya . Kalau istri anda memang menyeleweng , dia akan mengingau dan buka rahasianya.Ingat cara ini harus dilakukan dengan rahasia dan tidak boleh seorangpun tahu.

Agar orang gampang mengeluarkan uangnya

do`a ini sangat bagus bagi mereka yg berprofesi sebagai sales marketing.
jika do`a ini dibaca tatkala sedang melakukan transaksi penjualan, maka si calon pembeli akan tergugah semangat dan simpatinya kepada anda, sehingga ia akan dengan senang hati mau membeli product2 yang anda tawarkan.
cara melakukan do`a ini ialah dibaca dalam hati 1x ketika berjabatan tangan dengan customer..
dan harus dengan keyakinan penuh akan kebesaran dan keagungan Allah. cara ini juga dapat dipakai ketika kita sedang kepepet dan butuh bantuan dana dari siapapun.


Inilah doanya :
Robbana ya Quddus, `ajilana fil fulusinnasi `ajma`in

Uang berkah

Doanya :
Robbi inni qobalta nafsan, far hamha wa in arsaltaha, an tahfazoha
bima tahfazu bihi `ibadakas sholihin


do`a diatas dibaca 3x, tatkala kita menerima uang dari hasil usaha atau dari pemberian siapapun. setelah didoakan kemudian ditiupkan kepada uang tersebut. insya Allah, uang yg sudah kita doakan itu akan menjadi berkah tatkala dibelanjakan lagi. tapi ingat ini bukan sekali-kali "uang balik"ini adalah "uang berkah" yang jika belanjakan, maka dia akan memanggil teman2nya secara gaib, meluncur kepada si pembaca do`a tsb. dan ingat lagi, sekali-kali bukanlah uang itu akan datang dan muncul secara tiba2,tetap saja uang datangnya itu melewati jalur dan jalan usaha, atau pergaulan / silaturrahmi.

Qulhu nantung

Qulhu nangtung rohim ngedeng
Rohim anu ngecos urat geutih Mengkel sari hade sang peuleutik putih
Sang parapat herang sia ngaleungan Aing nyaho ka ngaran sia Geutih meuting dina kulit
Darah ngenong dina cekol Anta boga kuku bima Nya aing anu nyekelan ratuna
Brajamustina manusia


Hikmahnya : 

untuk pengobatan rematik,asam urat, penyumbatan darah, caranya dibaca ketika mengurut atau dibacakan disegelas air untuk diminumkan

Cara meramu mani gajah

Satu butir mani gajah ukuran pentol korek bisa dicampur kurang lebih 100 cc minyak kelapa tunggal
namun jika minyak kelapa tunggal juga cuma ada sedikit pun tidak masalah, misal; cuma ada satu botol kecil ukuran 2 cc. campur aja dahulu, setelah itu campur lagi 100 cc minyak kelapa hijau nah itu sudah cukup dan jadi. sehingga yangg digunakan, bisa kita ambil saja ramuan tadi seukuran satu botol kecil (2cc), dan itu saja yg dibawa-bawa,biangnya biarkan saja kita simpan dirumah selanjutnya, yang dibotol kecil tadi harus kita beri makan yaitu diberi sepotong kecil emas, atau bubuk emas murni secukupnya serta diberi sedikit kapas mentah yg sudah jatuh dari pohonnya yaitu kita cari saat hari jumat (kapas mentah tersebut) inilah yg disebut dia "kapas siluman",nah pada saat purnama penuh tiba biang mani gajah dan turunannya yg di botol kecil itu kita jemur dibawah sinar purnama.
kurang lebih 2 jam, dari jam 10 s/d. 12 malam. untuk yg lebih mantap lagi si mani gajah yang dibotol kecil tadi
sebaiknya kalau "punya kesabaran" sebaiknya setelah di purnama ini lalu di pendam dalam tanah selama 40 hari atau afdolnya selama 100 hari.dan jadilah minyak mani gajah kualitas "super" gunanya antara lain:
- membantu kelancaran usaha 

- aman dari "kerusuhan"
- disenangi dalam pergaulan

- pelet

Mistis harimau

Taring harimau biasanya digunakan sebagai simbol "mendapatkan"atau "memegang", maksudnya dalam dunia bisnis, ialah menancapkan - pengaruh, apa2 yg didapat supaya benar2 dapat dinikmati hasilnya, selain sebagai simbol kewibawaan pengaruh.

Kulit harimau sebagai simbol "pakaian" atau pengaruh kharismatik dalam bahasa kekuasaan ialah "jubah kebesaran" dalam bahasa kebatinan disebut sebagai "keilmuan" memegang/menyimpan kulit harimau sama halnya seperti memakai "ilmu harimau"


Kuku harimau, sebagai simbol untuk "menggapai" atau pencarian maksudnya ialah supaya peluang2 usaha benar2 bisa dicengkeram untuk kemudian dilaksanakan dalam
rangka mencapai hasil..


Kumis harimau, berfungsi layaknya aji pameling maksudnya dipakai sebagai "antena" penyambung batin jarak jauh atau berfungsi kayak telepon seluler gaib / telepati jg untuk support feeling dan indera ke enam.


Mata harimau, untuk daya hipnotis.


Kening harimau untuk "pengaruh" / wibawa.

Tulang iga harimau, untuk "tampil keren" istilahnyaitu adalah "tulang keren", untuk performance.


Susuk macan, ialah sepasang atau satu macam tulang lepas yg terdapat di antara leher dan dada harimau, inilah pusat inti "kekuatan SIMA macan/harimau" yg dalam mantera (tatar sunda) disebut sebagai "sima aingsima maung" "sora aing gelap ngampar" sima aku sima macan, suaraku bagaikan kilat menyambar

Resep Meramu Minyak Pengasihan Air Mata Duyung

Bahan-bahannya :
- air mata duyung aseli 1 tetes 
- ketan hitam 6 butir
- kunyit seukuran pentol korek api

- bubuk emas secukupnya
- minyak kentang 3 tetes

- minyak kelapa hijau 2 cc

membuat ramuan minyak pengasih air mata duyung ini, dilaksanakan di hari jumat antara jam 11 s.d. jam 12 siang saat mencampur bahan2 ramuan, harus dilingkungan asap kemenyan.
Minyak pengasihan ini, hanya cocok dipakai oleh wanita saja. Dengan tujuan untuk menarik perhatian laki-laki.

Riyadhoh membuka mata bathin

Cara membuka mata bathin dengan mendekatkan diri / bertaqorrub kepada Allah SWT.
1. Berpuasalah 7 Senin – 7 Kamis tanpa terputus. Jadi setiap hari Senin dan Kamis, anda harus berpuasa berurutan sampai 7 kali Senin dan 7 kali Kamis tanpa terputus. Hindarilah makanan yang asalnya bernyawa. Mulailah puasa pada hari Senin tgl. 12 atau 13 atau 14 penanggalan Hijriyah pada saat bulan masih mengembang. Jangan memulai puasa pada saat tgl. 15 bulan purnama. Sediakan air hujan secukupnya.
2. Khusus pada hari Senin Permulaan Puasa, harus melakukan ritual ini
pada pukul 12 malam Sholat hajat khusus. Usai salam, tulis asma’dibawah ini :


52 X pada piring kaca, lalu lebur atau basuh dengan air hujan sampai benar-benar terhapus :

Kemudian anda minum sambil membaca :
‘ Bismilahirohmanirrokhim Alaa Ya’lamu man kholaq, wahuwal-lathiiful khobiir 3 X. 
3. Pada saat puasa, setelah sholat Isya’, anda harus mewiridkan : YaaKhobiir 812 X dan sholawat dibawah ini 41 X :
“Allaahumma sholli’alaa sayyidinaa muhammad sholaatantuthli’unaa bihaa maqoshidal quluubi wabaarik wasallam”.
4. Pada saat puasa, setelah melakukan sholat hajat khusus, anda harus mewiridkan 9 asmaul husna dibawah ini 41 X  :


Catatan :

Pada hari Senin permulaan puasa, amalan point no. 3 tetap dikerjakan sebelum ritual khusus (sesudah Isya’) dan amalan point no. 4 dikerjakan setelah melakukan ritual khusus.
5. Sedang untuk hari-hari biasa, baik antara laku atau nanti sesudah menjalani 7 Senin – 7 Kamis, anda harus mengamalkan secara rutin :

a. Tiap usai Sholat Maghrib :
9Asmaul husna 5 X
Yaa Khobiir 11 X
Sholawatnya 7 X

b. Tiap usai sholat fardhu :
Baca Yaa Bathiinu 200 X atau langsung 1000 X sekaligus dalam sehari.

6. Agar lebih cepat merasakan hasilnya, tolong anda hindari daging dan telur dalam makanan sehari-hari anda. Menghindari disini, bukan berarti meniadakan sama sekali.
7. Apabila suatu saat anda ingin mengetahui hal-hal yang sifatnya tersembunyi/ghaib, maka bacakanlah :
Al Fatehah 1 X
Yaa Khobiir 11 X
Sholawatnya 7 X
8. Perbanyaklah melatih pernafasan segi empat.

Tangkal jimat

Apabila anda berhadapan dengan orang dholim yang sakti karena memiliki azimat dan karena itu ia menjadi sombong, maka penangkalnya adalah sebagai berikut :

Sediakanlah ekor anjing dan keringkan.
Setelah itu, apabila anda berhadapan dengan orang tersebut, maka usapkanlah ekor anjing itu pada tubuhnya. Insya Alloh, kehebatan dan keampuhan azimat tersebut musnah.

Aji tugumanik jayakusuma

Kehebatan dan kegunaan ilmu ini hampir menyerupai ilmu Pancasona, namun ilmu juga berbeda dengan dengan ilmu Pancasona, jika ilmu Pancasona bisa hidup kembali bila potongan tubuhnya tidak dikubur melalui sungai. akan tetapi ilmu Tugumanik Jayakusuma tidak akan mati kalau belum waktunya.(kalau belum tuhan yang mematikan).

Persyaratan untuk menguasai ilmu ini :

a. Mandi kermas, sebelum melakukan puasa mutih selama 7 purnama.
b. Puasa sunnah senin kamis selama 40 senin 40 kamis.
c. Pati geni semalam dan dilanjutkan ngebleng 3 hari 3 malam.
d. Bila selesai puasa, setiap makan terlebih dahulu memakan nasi putih saja sesuap dan dilanjutkan makan seperti biasanya sebelum puasa.

Adapun pantanggannya :
- Dilarang mengganggu ketentraman rumah tangga orang.
- Jauhkan rasa iri dengki tama' dan loba, dan jauhi apa-apa yang dilarang oleh Alloh.

Inilah rapalan yang harus dibaca :
"Ashadualla ilaha ilallohu, Muhammadur rasulullohu, Tugu maniking sang buwana, Gilang gumilang sajroning rasa, Tumetes setetes, Dai nyawa lan urip, Ingsun nganciki jagad kulon, Anganciki jagad wetan, Rat kalingan rat, Angancik jagad kidul, Ngancik rat kalingan rat, Ngancik ing ibu pertiwi, Ingsun angarsaaken bakal, Mangka kaaning bakal kaya mas sinangling, Sinelehaken ing edor, Sapa aran iro, si Dayatulloh, Ya Alloh ya rasululloh, hu Alloh.”

Mendengar pembicaraan bangsa jin

Apabila anda ingin berkehendak mendengarkan pembicaraan bangsa jin silahkan ikuti cara di bawah ini :


-tulislah asma di bawah ini pada lempengan emas,dan bawalah lempengan emas tersebut kemana anda pergi,insya Alloh anda akan mendengarkan pembicaraan dari bangsa jin.
 inilah asma yang harus anda tulis :Mengeluarkan simpanan ilmu hitam

Apabila suatu saat anda menemui saudara,teman atau seseorang yang susah dalam menghadapi sakaratul maut pada akhir hayatnya karena mempunyai simpanan susuk atau ilmu hitam yang lainnya,yang belum sempat dia buang pada waktu sehatnya maka bacakannlah :

Yaa ‘Afuwwu 100 x atau lebih

sampai dia dapat menghadap Ilahi dengan tenang.

Memukul pencuri dari jauh

Apabila kita suatu saat kecurian, maka untuk dapat memukul pencurinya dari jarak jauh, ikuti petunjuk berikut ini :


Tulis azimat diatas pada cabang/ranting anggur dengan membawa ayat ini dan ayat kursi

Lalu potongkan batang anggur tersebut dan segera pukulkan, potong lagi dan pukulkan. Begitu terus menerus sampai ranting itu habis anda patahkah. Satu kali pukulan itu, berarti satu pukulan anda bagi pencuri tsb jarak jauh.
Lakukan seperlunya hingga pencuri itu jera sdan mengembalikan barangnya pada anda.

Tumbal Laut

Agar pencuri merasa bahwa rumah anda bagaikan lautan sehingga ia menjadi kalut dan takut maka buatlah tumbal laut sebagai berikut :

- Sholat hajat 2 rakaat
Rakaat pertama : Al Fatehah lalu Al Insyirah
Rakaat kedua : Al Fatehah lalu An Naas
- Tulis azimat di bawah ini sebanyak 3 kali :
Buatlah pada 4 lembar kertas putih lalu masukkan pada botol kecil dan tanam di 4 penjuru rumah anda.

Kol Buntet


Kol buntet yang baik adalah kol buntet hasil tirakatan kita sendiri. Tetapi jika memilikinya dari pemberian
ataupun mengganti maskawin (mahar) itu tidak apa-apa.
Tapi Awas, sekarang banyak sekali kol buntet yang palsu

Diantara khasiat kol buntet ada dua macam dalam garis besarnya.


1. Untuk Pengobatan

Yaitu dengan dimasukkan pada segelas air sumber murni dan dibacakan niat seperti ini : "Kol buntet, saya minta kekuatan yang telah dianugerahkan kepadamu oleh yang Maha Kuasa!" lalu dapat diminumkan pada penderita yang sakit.

2. Untuk Keselamatan
Dari senjata tajam,senjata api, sihir, tenung, santet dan lain-lainnya. Caranya cukup dibawah dan memohon keselamatan pada yang Kuasa.

Misteri Batu Hajar Aswad

Neil Amstrong telah membuktikan bahwa kota Mekah adalah pusat dari planet Bumi. Fakta ini telah di diteliti melalui sebuah penelitian Ilmiah. Ketika Neil Amstrong untuk pertama kalinya melakukan
perjalanan ke luar angkasa dan mengambil gambar planet Bumi, di berkata :
“Planet Bumi ternyata menggantung di area yang sangat gelap, siapa yang menggantungnya ?.”Para astronot telah menemukan bahwa planet Bumi itu mengeluarkan semacam radiasi, secara resmi mereka mengumumkannya di Internet, tetapi sayang nya 21 hari kemudian website tersebut raib yang sepertinya ada asalan tersembunyi dibalik penghapusan website tersebut.
Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ternyata radiasi tersebut berpusat di kota Mekah, tepatnya berasal dari Ka’Bah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite ( tidak berujung ), hal ini terbuktikan ketika mereka mengambil foto planet Mars, radiasi tersebut masih berlanjut terus. Para peneliti Muslim mempercayai bahwa radiasi ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Ka’Bah di di planet Bumi dengan Ka’bah di alam akhirat.Di tengah-tengah antara kutub utara dan kutub selatan, ada suatu area yang bernama ‘Zero Magnetism Area’, artinya adalah apabila kita mengeluarkan kompas di area tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali karena daya tarik yang sama besarnya antara kedua kutub.
Itulah sebabnya jika seseorang tinggal di Mekah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sehat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Oleh sebab itu lah ketika kita mengelilingi Ka’Bah, maka seakanakan diri kita di-charged ulang oleh suatu energi misterius dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah.Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga bisa mengambang di air. Di sebuah musium di negara Inggris, ada tiga buah potongan batu tersebut ( dari Ka’Bah ) dan pihak musium juga mengatakan bahwa bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem tata surya kita. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, “Hajar Aswad itu diturunkan dari surga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. ( Jami al-Tirmidzi al-Hajj (877) )

Lorong Waktu yang mengggemparkan

Misteri peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, dan yang membuat gempar adalah nasib mujur kemunculan kembali korban Kapal Laut Titanic yang masih hidup. Dua orang korban musibah
Kapal Titanic pada tahun 1912, tiba-tiba muncul dalam keadaan masih hidup. Secara fisik mereka tidak berubah persis seperti semula. Teori lorong waktu telah menjawabnya. Di antara kedua korban yang beruntung ini, yang satu adalah seorang penumpang wanita yang ditemukan pada tahun 1990, dan lainnya lagi adalah seorang kapten kapal Titanic yang ditemukan pada tahun 1991.
Kapten kapal Smith ditemukan pada tanggal 9 Agustus 1991, setahun setelah ditemukannya seorang korban yang beruntung bernama Wenny Kathe, dia diselamatkan dari atas gunung es. Selama berpuluh-puluh tahun hanyut terapung-apung di atas lautan, namun tidak membuatnya kelihatan tua dan lemah, Kapten Smith yang meskipun telah berusia 139 tahun, namun masih tampak seperti orang yang berusia 60 tahun lebih, dan bahkan dia masih menganggap bahwa saat itu adalah masa-masa sekitar tenggelamnya Kapal Titanic pada tanggal 15 April 1912.
Melalui identifikasi sidik jari yang masih tersimpan dalam catatan pelayaran laut, maka bisa dipastikan identitas Kapten Smith. Seorang lagi korban musibah Kapal Titanic, Wenny Kathe yang berusia 29 tahun diselamatkan di atas gumpalan es Samudera Atlantik Utara pada tanggal 24 September 1990. Namun yang membuat orang terkejut adalah sejak dia hilang pada tahun 1912 hingga sekarang, tidak terlihat tanda-tanda tua sedikitpun juga. Dia ditemukan dan diselamatkan di atas gumpalan es 363 km barat daya Islandia. Kantor pelayaran telah menemukan daftar nama penumpang Kapal Titanic dan menegaskan keaslian identitas dirinya.
Smith, kapten kapal Titanic dan penumpangnya Wenny Kathe adalah saksi hidup orang hilang yang muncul kembali melalui lintasan lorong waktu. Oleh karena mereka menghilang dan muncul kembali secara misterius, maka hal ini sangat menarik perhatian orang banyak. Ilmuwan Amerika Ado Snandick berpendapat, mata manusia tidak bisa melihat keberadaan suatu benda dalam ruang lain, itulah obyektifitas keberadaan lorong waktu. Dalam sejarah, orang, kapal-kapal, pesawat terbang dan lainlain sebagainya yang hilang secara misterius seperti yang sering kita dengar di perairan Segitiga Bermuda, sebenarnya adalah masuk ke dalam lorong waktu yang misterius ini. Dalam penyelidikannya terhadap lorong waktu, John Buckally mengemukakan teori hipotesanya sebagai berikut.
Pertama, obyektifitas keberadaan lorong waktu adalah bersifat kematerialan, tidak terlihat, tidak dapat disentuh, tertutup untuk dunia fana kehidupan umat manusia, namun tidak mutlak, karena terkadang ia akan membukanya. Kedua, lorong waktu dengan dunia manusia bukanlah suatu sistem waktu, setelah memasuki seperangkat sistem waktu, ada kemungkinan kembali ke masa lalu yang sangat jauh, atau memasuki masa depan, karena di dalam lorong waktu tersebut, waktu dapat bersifat searah maupun berlawanan arah, bisa bergerak lurus juga bisa berbalik, dan bahkan bisa diam membeku. Ketiga, terhadap dunia fana (ruang fisik kita) di bumi, jika memasuki lorong waktu, berarti hilang secara misterius, dan jika keluar dari lorong waktu itu, maka artinya adalah muncul lagi secara misterius.
Disebabkan lorong waktu dan bumi bukan merupakan sebuah sistem waktu, dan karena waktu bisa diam membeku, maka meskipun telah hilang selama 3 tahun, 5 tahun, bahkan 30 atau 50 tahun, waktunya sama seperti dengan satu atau setengah hari. Dalam ajaran Buddha terdapat satu bait penuturan: “Bagaikan sehari di kahyangan, tapi rasanya sudah ribuan tahun lamanya di bumi , tampaknya memiliki makna kebenaran yang sangat dalam.

Siapakah Dajjal

Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Yahudi. Dia bukan Jin atau apajua makhluk lain selain ia sebagai manusia yg ditangguhkan ajalnya “Minal Munzharin” seperti halnya Nabi Isa as yg di angkat oleh Allah swt ke atas langit dan ditangguhkan kematiannya sehingga beliau nantinya turun semula ke atas muka bumi ini lalu beliau akan mati dan di kuburkan di Madinah Al Munawwarah. Sama juga halnya dgn Iblis yg di tangguhkan kematiannya sehingga kiamat nanti.
Dajjal; ayahnya seorang yg tinggi dan gemuk. Hidungnya seperti Paruh burung. Sedangkan Ibunya pula seorang perempuan gemuk dan banyak dagingnya. MenurutImam Al Barzanji ada pendapat mengatakan bahawa asal keturunan bapanya ialah seorang Dukun Yahudi yg di kenali dgn “syaqq” manakala ibunya adalah dari bangsa Jin. Ia hidup di zaman Nabi Sulaiman as dan mempunyai hubungan dengan makhluk halus. Lalu oleh Nabi Sulaiman ia akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Walau bagaimanapun kelahiran dan kehidupan masa keciltidak diketahui dgn jelas. Sifat Badannya:
Hadis Huzaifah r.a katanya: Rasulullah s.a.w. telah bersabda:
Dajjal ialah orang yang buta matanya sebelah kiri, lebat (panjang) rambutnya serta dia mempunyai Syurga dan Neraka. Nerakanya itu merupakan Syurga dan Syurganya pula ialah Neraka (Hadis Sahih Muslim) Ada beberapa ciri perawakan Dajjal yg disebutkan dalam Hadis Rasulullahsaw, diantaranya: Seorang yg kelihatannya masih muda; Berbadan Besar dan agak kemerahmerahan; Rambutnya kerinting dan tebal. Kelihatan dari belakang seolaholah dahan kayu yg rimbun.
Dan tandanya yg paling ketara sekali ada dua:Pertama: Buta mata kirinya dan kelihatan seperti buah kismis yg kecut, manakala mata kanannya tertonjol keluar kehijau-hijauan berkelip-kelip laksana bintang. Jadi keduadua matanya adalah cacat.Kedua: Tertulis didahinya tulisan “Kafir (Kaf-FaRa)”. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap org Islam, sama ada ia pandai membaca atau tidak. Mengikut hadis riwayat At-Thabrani, kedua-dua tanda ini menjelma dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Adapun sebelum itu, kedua-dua tandayg terakhir ini belum ada pada dirinya.

Tempat Tinggalnya Sekarang:
Menurut riwayat yg sahih yg disebutkan dlm kitab “Shahih Muslim”, bahawa Dajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama. Ia dirantai di sebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yg bernama “Al-Jassasah”. Terdapat hadis mengenainya.. (tetapi terlalu panjang utk ditulis.. anda boleh membaca terus dari buku). Daripada Hadis ini jelaslah bagi kita bahawa Dajjal itu telah ada dan ia menunggu masa yg diizinkan oleh Allah swt utk keluar menjelajah permukaan bumi ini dan tempat “transitnya” itu ialah disebelah Timur bukan di Barat.
Berapa lama ia akan hidup setelah kemunculannya:
Dajjal akan hidup setelah ia memulakan cabarannya kepada umat ini, selama empat puluh hari sahaja. Namun begitu, hari pertamanya adalah sama dgn setahun dan hari kedua sama dengan sebulan dan ketiga sama dengan satuminggu dan hari-hari baki lagi sama seperti hari-hari biasa. Jadi keseluruhan masa Dajjal membuat fitnah dan kerosakan itu ialah 14 bulan dan 14 hari. Dalam Hadis riwayat Muslim ada disebutkan: Kami bertanya: “Wahai Rasulullah! Berapa lamakah ia akan tinggal di muka bumi ini? Nabi saw, menjawab: Ia akan tinggal selama empat puluh hari. Hari yg pertama seperti setahun dan hari berikutnya seperti sebulan dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yg masih tinggal lagi (yaitu 37 hari) adalah sama seperti hari kamu yg biasa. Lalu kami bertanya lagi: Wahai Rasulullah saw! Di hari yg panjang seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami hanya sembahyang sehari sahaja (iaitu 5 waktu sahaja). Nabi saw menjawab: Tidak cukup. Kamu mesti mengira hari itu dgn menentukan kadar yg bersesuaian bagi setiap sembahyang..” Maksud Sabdaan Rasulullah saw, ini ialah supaya kita mengira jam yg berlalu pada hari itu. Bukan mengikut perjalanan matahari seperti biasanya kitalakukan. Misalnya sudah berlalu tujuh jam selepas sembahyang Subuh pada hariitu maka masuklah waktu sembahyang Zohor, maka hendaklah kita sembahyangZohor, dan apabila ia telah berlalu selepas sembahyang Zohor itu tiga jam setengah misalnya, maka masuklah waktu Asar, maka wajib kita sembahyang Asar Begitulah seterusnya waktu Sembahyang Maghrib, Isyak dan Subuh seterusnya hingga habis hari yg panjang itu sama panjangnya dgn masa satu tahun dan bilangan sembahyang pun pada sehari itu sebanyak bilangan sembahyang setahun yg kita lakukan. Begitu juga pada hari Kedua dan ketiga.

Fitnah Dajjal:
Dajjal telah diberi peluang oleh Allah swt utk menguji umat ini. Oleh kerana itu, Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yg luar biasa. Di antara kemampuan Dajjal ialah:
• Segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya.
Benda-benda beku akan mematuhinya.Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji dahulu oleh Allah dgnkemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama hujan akan kurang sepertiga dari biasa dan pada tahun kedua akan kurang 2/3 dari biasadan tahun ketiga hujan tidak akan turun langsung. Umat akan dilandakebuluran dan kekeringan. Di saat itu Dajjal akan muncul membawa ujian. Maka daerah mana yg percaya Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata pada awan: Hujanlah kamu di daerah ini! Lalu hujan pun turunlah dan bumi menjadi subur. Begituj uga ekonomi, perdagangan akan menjadi makmur dan stabil pada org yg bersekutu dgn Dajjal. Manakala penduduk yg tidak mahu bersukutu dgn Dajjal..mereka akan tetap berada dlm kebuluran dan kesusahan.
Dan ada diriwayatkan penyokong Dajjal akan memiliki segunung roti (makanan) sedangkan org yg tidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kebuluran. Dalam hal ini, para sahabat Rasullullah s.a.w. bertanya:”Jadi apa yg dimakan oleh org Islam yg beriman pada hari itu wahai Rasulullah?”Nabi menjawab:”Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertaubat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanan.” H.R Ibnu Majah
• Ada bersamanya seumpamanya Syurga dan Neraka:

Di antara ujian Dajjal ialah kelihatan bersama dengannya seumpama syurga dan neraka dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan kedua-duanya ini untuk menguji iman org Islam kerana hakikat yg benar adalah sebalik dari apa yg kelihatan. Apa yg dikatakan Syurga itu sebenarnya Nerakadan apa yg dikatakannya Neraka itu adalah Syurga.
• Kepantasan perjalanan dan Negeri-Negeri yang tidak dapat dimasukinya:
Kepantasan yg dimaksudkan ini tidak ada pada kenderaan org dahulu. Kalauhari ini maka bolehlah kita mengatakan kepantasan itu seperti kepantasan jet-jet tempur yg digunakan oleh tentera udara atau lebih pantas lagidaripada kenderaan tersebut sehinggakan beribu-ribu kilometer dapat ditempuhdalam satu jam”… Kami bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana kepantasan perjalanannya diatas muka bumi ini? Nabi menjawab:”Kepantasan perjalanannya adalah seperti kepantasan “Al Ghaist” (hujan atauawan) yang dipukul oleh angin yang kencang.” H.R Muslim Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua Bandar suci umat Islam yaitu Makkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah.
• Bantuan Syaitan-Syaitan untuk memperkukuhkan kedudukannya:
Syaitan juga akan bertungkus-lumus membantu Dajjal. Bagi syaitan, inilah masa yg terbaik utk menyesatkan lebih ramai lagi anak cucu Adam a.s.

Aji qulhu derga balik

Kekuatan Qulhu Derga Balik hampir serupa dengan Qulhu Geni dan Komara Geni. 
amalan ini isa digunakan untuk kontak, pagaran tubuh dan mengobati orang kena tenung, santet.
Bla diserang akan kembali pada sipenyerang. Sudah barang tentu agar amalan ini bisa lebih mujarab harus sering di wirid.

Untuk memperoleh daya kesaktian Qulhu Derga Balik caranya adalah  : 

a. Puasa 41 hari. 
b. Selama puasa sehabis sholat fardhu amalan dibawah ini dibaca 21 kali. 
c. Sehabis sholat hajat dibaca 75 kali. 
d. Sesudah puasa dibaca 3 kali setiap harinya. lebih utamanya setiap selesai sholat fardhu.

Amalan Qulhu Derga Balik sebagai berikut : 

"Bismillahirrohmanirrohiim, Qulhu Derga Balik, Sato mara sato mati, Jalma mara jalma mati, Setan mara setan mati, Buta mara buta mati, Sediya ala mati saking kersaning Allah, Laa ilaha ilallahu, Muhammadur rasulullahu."

Aji qulhu geni

Qulhu Geni merupakan ajian khusus untuk mengalahkan bangsa jin setan,Konon bila dibaca 1 kali, maka syetan putus tangan kirinya, bila dibaca 2 kali putus tangan kanannya,bila dibaca 3 kali putus kedua kakinya dan bila dibaca 4 kali akan lebur seluruh badannya.

Amalannya sebagai berikut : 

"Bismillahirrohnmanirrohiim, Qulhu geni bismillahi, Kun fayakun masya Allohu, Adiun abadan abadan."

Caranya : 

a. Puasa 3 hari (puasa sunnah) dimulai hari selasa kliwon. 
b. Malam terakhir tidak tidur semalam. 
c. Selama puasa selesai sholat fardhu dibaca 21 kali.

Aji bada tubi

Sebenarnya aji Bada' Tubi ini merupakan aji kekebalan yang tak kalah dengan aji Tameng Waja atau Blabak Pengantolan. 
Bahkan aji ini mempunyai kelebihan untuk bertempur. Ilmu kontak Bada' Tubi bisa membikin lawan kaku seperi patung (terkunci).

Amalannya sebagai berikut :

"Bada' tubi bismillah ruhi bihih tadat, Ila kayfi assrori bi ba'yinihin thoowat,
Narudhu bikal a'da min kulli, Wijhatin wabil ismi tarmihim, Minal bu'di bi syatat, Wa ashmim, wa abkim, Tsuma a'mi a'duwi wa a'duwana, Wa ah krishum, Ya zaljalali bihu us hamat."

Caranya : 

a. Puasa 40 hari (puasa sunnah) 
b. Selama puasa etelah sholat fardhu amalanya di baca 77 kali. 
c. Selesai sholat hajat dibaca sebanyak-banyaknya.

Aji kiblat papat

Bisa atau racun yang dikeluarkan binatang seperti ular, sangat membahayakan bagi keselamatan orang yang digigitnya. Tapi bila orang orang yang digigit ular dan binatang berbisa lainnya mempunyai penangkalnya tidaklah hal yang aneh. Anda bisa menangkal racun tersebut dengan menggunakan aji Kiblat Papat.

Persyaratan untuk menguasai aji ini : 

a. Melakukan puasa mutih selama 7 hari dan dilanjutkan dengan pati geni 1 hari 1 malam. 
b. Mengikuti aliran air.

Sedangkan bacaan yang diamalkan sebagai berikut :

“Ingsun matek aji, ajiku si kiblat papat, Upas putih lungguhe wetan, Kedadeyan kawah, kuthane salaka, Malaikat pitung atus kang angrekso, Pangreksane teguh ayu, Tutup Nabi kancing Alloh, Upas abang lungguhe kidul, Kedadeyan getih, kuthane tembaga, Malaikat limang atus kang angrekso, Pangreksane teguh ayu, Tutup Nabi kancing Alloh, Upas ireng lungguhe lor, Kedadeyan puser, kuthane wesi, Malaikat limang atus kang angrekso, Pangreksane teguh ayu, Tutup Nabi kancing Alloh.”

Aji wisa bathari durga

Aji Wisa Bathari Durga adalah aji untuk menangkal racun ular belang. Yang mana racun tersebut sangat ganas. Bila ada orang yang digigit ular tersebut tidak segera diobati akan membawa pada kematian. Namun selama ini belum ada obat yang bisa menangkal atau membunuh racun ular tersebut. Sebab racun tersebut menjalar dengan cepat dalam aliran darah dan langsung menyerang jantung. Dalam beberapa menit orang tersebut akan mati . Bila anda menguasai aji ini dengan mudah menyembuhkan bahkan mengeluarkan bisa ular tersebut.

Persyaratn untuk menguasai aji ini :

a. Puasa selama 40 hari, dan sebelum puasa anda harus mandi keramas dahulu. 
b. Pati geni selama 1 hari 1 malam. 

 Rapalannya seperti dibawah ini : 
“Inggih-inggih ana waris tekan Banten, Nini Bathari Durga, Kaki Bathari Durga, Aku njaluk wisa kang ora mandi, Yen ora duwe, Njaluko si pucuk lanang,Tawa tawa saking kersaning Alloh.”

Mantra apabila terkena barang pusaka

Adakalanya senjata seperti keris, tombak, badik mengandung racun yang sangat kuat. 
Bila terkena benda tersebut kalau tidak lekas diobati bisa membahayakan keselamatan jiwa. Tetapi bila anda merapal mantra dibawah ini dengan penuh keyakinan, racun tersebut akan luntur dengan sendirinya seketika.

Dibawah ini mantra rapalannya : 

“Ana randha saka wetan, Nyangking arit buntung, Di anggo ngiris kates, Teka garing lunga garing, Adem asrep katoban idu putihku.”

Aji tinggengan

Aji Tinggengan ini kegunaannya sama dengan aji Panguncen. 
Bila orang yang memiliki aji Tinggengan ini dalam menghadapi lawannya dialirkan lewat tangannya hingga lawan yang terkena sentuhan tangannya tidak akan bisa bergerak.

Persyaratan supaya dapat memiliki ilmu ini : 

a. Puasa mutih selama 7 hari. 
b. Pati geni 1 malam.
Sedangkan pantangan yang harus dijauhi dan tidak boleh dilaksanakan sama dengan aji Panguncen.


Amalannya sebagai berikut : 

“Neng, meneng, teko meneng, melu meneng, Dening Alloh.”

Aji wisa sang kalitar

Orang yang memiliki aji Wisa Kalitar Putih akan mampu menundukkan bisa/racun ular sendok/cobra. 
Untuk memiliki aji ini diperlukan syarat : 

a. Puasa sunnah selama 21 hari. 
b. Puasa mutih selama 7 hari. 
c. Mengikuti aliran air.

Selama puasa membaca rapalannya : 

“Bismillahirrohmanirrohiim, Sang kalitar putih, Anak-anak si dewi Rukani, Halah si dewi Rulami, Di lamar dening anake dewa Urip, Tawar saking Alloh, Upase sang retno upas, Tawa bakah upase dening si sakadana, Halah tawa tawi, Tawar saking kersaning Alloh.”

Firasat / makna hati yang berdebar-debar

Berikut ini makna atau firasat apabila hati kita merasa berdebar-debar,berdasarkan waktu atau masanya.


Bila siang hari berdebar-debar

Jam 06-07 Bermakna akan berjumpa dengan saudara

Jam 07-08 Bermakna akan menangis

Jam 08-09 Bermakna akan menjadi bahan gunjingan

Jam 9-10 Bermakna akan mendapat rejeki

Jam 10-11 Bermakna akan berjumpa taman lama

Jam 11-12 Bermakna akan mendapat kabar baik

Jam 12-13 Bermakna akan mendapat undangan

Jam 13-14 Bermakna akan mendapat kejutan

Jam 14-15 Bermakna akan kebaikan

Jam 15-16 Bermakna akan terjadi perselisihan

Jam 16-17 Bermakna akan mendapat kesusahan


Bila malam hari berdebar-debar

Jam 18-19 Bermakna akan mendapat kabar baik

Jam 19-20 Bermakna akan berjumpa dengan orang yang disayangi

Jam 20-21 Bermakna akan mendapat pertolongan

Jam 21-22 Bermakna akan berjumpa dengan orang yang diharap-harapkan

Jam 22-23 Bermakna akan berjumpa dengan orang yang diharap-harapkan

Jam 23-24 Bermakna akan mendapat rezeki

Jam 24-01 Bermakna akan berjumpa dengan teman lama

Jam 01-02 Bermakna akan mendapat undangan

Jam 02-03 Bermakna akan mendapat kebahagian

Jam 03-04 Bermakna akan mendapat kesusahan

Jam 04-05 Bermakna akan mendapat penghargaan

Jam 05-06 Bermakna akan mendapat rezeki

Aji pabungkem ular

Aji ini untuk melumpuhkan ular dengan cara membungkam mulutnya agar tidak bisa mengigit kita.
Untuk memiliki ilmu ini harusmenempuh beberapa persyaratn dibawah ini : 


a. Sebelum puasa mandi keramas dengan membaca “Bismillahirrohmanirrohiim, Ingsun krana tali nggonceki who-wohan banyu kuldi, ngulapi rupa lan aran golek banyu suci, suci njaba njeru, parlan lillahi ta’ala. 
b. Puasa mutih selama 3 hari, kemudian 
c. Ngluweng selama 1 hari 1 malam.

Didalam masa ngluweng anda merapal bacaan ini : 

“Cula calikem, Kang asiroh kang asisik, Kang abuntut,Kang acangkem, Kem, bungkem, Saka kersaning Alloh.” 
Kemudian anda membaca mantra dibawah ini supaya ular kehilangan racun/bisa :

“Sang cetkirono, Kongkone Dewi Awa, Tawa tiwi, Tawar, Tawar kersaning Alloh.”

Pantangan yang harus diperhatikan bila anda memiliki ilmu ini : 

- Setelah ular tidak berdaya jangan sekali-kali dibunuh.
- Setelah racun yang berada di ular tersebut sudah tidak mematikan, segera lepaskan ularnya.

Aji wisa kalajengking

Binatang kalajengking juga mempunyai bisa yang kuat, apalagi kalajengking yang berwarna biru kehitam-ketiman. Untuk menangkal racun tersebut gunakan mantra aji wisa kalajengking.

Caranya :
a. Puasa mutih selama 7 hari.
b. Ngluweng selama 1 hari 1 malam.

Sedangkan mantra yang dibaca untuk mengobati orang dan diri sendiri sebagai berikut :
“Allohumma sang kalika ing sabrang, Tuwuh ing lautan, Tawanan upase si cekethit, Si kelabang, Si Kalajengking, Si ulo dowo, Tawi, tawa, tawar, Ketiban iduku putih.”

Pengasihan semar kuning

Pengasihan ini digunakan untuk perempuan yang memutuskan hubungan cinta. Bila aji ini anda rapal maka perempuan yang anda tuju akan menangis untuk meminta kembali bersatu.
Jika anda tidak melayani permintaan untuk kembali lagi dengannya bisa mengakibatkan gila.

Inilah persyaratan memiliki ilmu ini :
a. Puasa mutih selama 7 hari 7 malam.
b. Pati geni selama 3 malam.
c. Ngebleng selama 1 hari 1 malam.

Rapalan yang harus dibaca sebagai berikut :
“Niyat ingsun matek aji, ajiku Semar Kuning, Sungsum wuyung, wuyuh gumelang, Tetese angin, nagiya nangis, Nangis si ……….. (sebut namanya) Marang badan ingsun, Teko kedhep teko lerep, Asih saking kersaning Alloh,Laa ilaha ilalloh, Muhammadur rasululloh, Salallohu ‘alaihi wassalam.”

Aji kidang kuning

Orang yang memiliki ilmu satu ini dalam berjalan atau dalam bepergian jauh dengan kecepatan yang luar biasa dan susah diikuti dengan pandangan mata. Dalam dunia pesilatan ilmu ini disebut ilmu meringankan tubuh. Dengan secepat kilat kita akan sampai pada tempat yang dituju.

Syarat-syarat untuk dapat memiliki ilmu ini :
a. Puasa ngidang selama 40 hari.
b. Puasa mutih selama 21 hari.
c. Ngebleng selama 2 hari 2 malam.

Inilah rapalan yang harus dibaca :
“Ajiku si kidang kuning, Maya enggal-enggal tumeka, Tapak mimang abot kenur, Sakedhap netro tumeko, Koyo dening kilat lumakuku, Barang katrjang pada sumilak, Saking kersaning Gusti Alloh.”
Setelah selesai puasa mantra diatas harus dibaca selama 3 kali dalam sehari.
Bacaan ini dibaca selama 2 purnama, dan bila sedang berjalan dengan teman-teman harap anda berjalan duluan.

Aji gembala geni

Siapa yang memiliki Aji gembala geni bila digunakan maka bangsa jin akan terbakar. Disamping itu bisa digunakan untuk membakar orang yang mempunyai sifat angkara murka. Persyaratan untuk dapat memiliki ilmu Gembala Geni tidaklah ringan. Berbagai cobaan yang menggoda dada kita harus mampu kita tundukkan.
Bila kita masih bernafsu untuk menyombongkan suatu ilmu seperti gembala Geni mengakibatkan diri kita terasa terbakar.

Dibawah ini syarat-syarat untuk menguasai ilmu Gembala Geni :
a. Puasa senin kamis selama 7 senin dan 7 kamis.
b. Puasa sunnah 7 hari dalam sebulan selama 7 bulan berturut-turut.
c. Selama menjalani puasa rapalannya dibaca 75 kali.

Sedangkan pantangan yang harus dihindari :
Menyombongkan diri
Memamerkan ilmu Gembala Geni.
Menjauhi larangan Tuhan.

Adapun rapalan yang harus dibaca :
“Bismillahirrohmanirrohiim, Niyat ingsun matek aji, ajiku Gembala Geni, Sato mara sato mati, Janmo mara janmo mati, Nafsu angkara dadi geni, Ngobong murkaning ilahi.”

Aji kresna

Aji Kresna ini untuk menjadikan tubuh seperti raksasa bila dilihat musuh .
Bila tidak dalam keadaan terancam keselamatan dirinya, tidak boleh aji yang satu ini dikeluarkan. Sebab musuh akan menjadi gila karena takut dengan penglihatannya. Dalam pewayangan, yang memiliki aji ini hanyalah Prabu Dewa Kresna.

Persyaratan untuk memperoleh aji tersebut adalah :
a. Puasa mutih 7 hari dimulai hari senen sebelumnya mandi kramas
b. Pati geni semalam dalam pelaksanaannya tidak boleh buang air kecil / besar
c. Ngebleng sehari semalam (Sebut asma Allah terus menerus)
d. Setelah selesai dengan menjalankan puasa tersebut diatas dianjurkan membaca mantra setiap hari selama 40 hari.

Bacaan yang diamalkan adalah sebagai berikut :
"Bismillahirrohmanirrohiim, Sahadat kurungan emas, Melesat ilang rana tan kena ing rusak, Sukma sejati mulih marang sukma sejati, Sahadat alam mekar, Mekar saka kersaningsun, Di ijabahi dening Allohu."

Aji megananda

Aji ini adalah suat ilmu yang dapat menidurkan orang /lawan. keampuhan ilmu sulit dicari tandingannya dari jaman nenek moyang hingga kini.

Persyaratan yang harus dijalani bagi anda yang ingin memiliki ilmu ini :
a. Sebelum melakukan puasa mandi keramas dulu.
b. Puasa mutih selama 6 hari 6 malam.
c. Ngebleng selama 3 hari 3 malam.

Adapun bacaan yang harus anda amalkan setiap hari sekali setelah puasa sebagai berikut :
"Niat ingsun matek aji, ajiku megananda, Njogeti mriem jumegur, Tanpa tangi turune si joko siblung, Aja tangi yen durung ana geni saka langit pitu, Laa ilaha ilallohu Muhammadur rasulullohu."

Ilmu karang

Orang yang memiliki ilmu ini akan ditakuti lawan, sebab bila sampai terkena tanggannya menyebabkan kematian. apa yang tersentuh oleh tangan orang yang menguasai Ilmu Karang akan lebur. Di Kalimantan ilmu ini disebut dengan Pelebur. Persyaratan agar kita bisa memiliki ilmu yang langka ini tidaklah mudah, sebab ilmu ini yang ditakuti oleh semua mahluk.
Untuk mendapatkan dan memiliki ilmu ini kita harus mampu menaklukkan berbagai cobaan dari diri kita dan dari bangsa jin.

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
a. Puasa mutih selama 40 hari.
b. Dilanjutkan puasa sunnah selama 75 hari.
c. Pati geni selama 5 malam.
d. Ngluweng dengan memakai kain putih selama 7 hari.

Selama ngluweng ini kita sambil mengamalakan rapalan ini : "Bismillahirrohmanirrohim, Sang panggah maya langgeng jati,. ya hu ya hu ya Alloh, La ilaha ilalloh, Muhammdur rasululloh, Ana purba langgeng jati, Sang ngakendhuri rasan hu Allaoh, Lebur dening Alloh."
pantangannya :
- Mempamerkan Ilmu Karang.
- Memukul anaknya pada kepala.

Kekuatan bunga cempaka putih


Cempaka putih memiliki pengaruh kekuatan dalam mencari barang dagangan (Kulakan). Agar pada waktu kita kulakan mendapatkan barang dengan harga murah, ikuti cara berikut ini :

Tulis huruf ini pada 2 helai bunga cempaka putih :
Yang satu anda tinggal di rumah, dan yang satu anda bawa untuk mencari barang dagangan.
Insya Allah, anda akan mendapatkan barang-barang dengan harga yang relatif murah.

inilah yang harus anda tulis :

Belajar silat kharomah

I.Tujuan beladiri ini adalah :
Untuk berlatih secara ghaib ilmu silat dari berbagai aliran
Untuk melatih diri (olah raga)
Untuk mempertahankan diri secara nyata apabila dalam bahaya

II. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
Memakai baju longgar, tempat yang lapang, dan dilakukan paling baik malam hari
Memiliki wudhu
Selama latihan, harus diawasi teman atau pembina (guru)

III. Hal-hal yang harus dikerjakan :
Membaca istighfar 3 kali, Syahadat 3 akli dan sholawat 3 kali
Membaca al Fatehah 9 kali, dihadiahkan pada :
1. Liridhoillahi ta’ala, Al fatihah
2. Ila hadrotinnabiyyil musthofa muhammad rosulillaahi shollollaahualaihi wasallam, Al Fatihah
3. Hususon ila hadroti ruuhi Sayyidina Ali Karromallohu wajhah Al Fatehah
4. Hususon ila ruuhi Syeih Abdul Qodir Jailani, AL Fatehah
5. Hususon ila ruuhi Syeih Al Ma’ruf Al Kharthi, Al Fatehah
6. Hususon ila ruuhi Syeih Badawi Ar Rifa’I, Al Fatehah
7. Hususon ila ruuhi Syeih Uqail Al Manjani, Al Fatehah
8. Hususon ila ruuhi Syeih Hayya Ibnu Qais, Al Fatehah
9. Hususon ila ruuhi Abi wa Ummi, Al Fatehah

Membaca Al Qur’an Surat An Naml ayat 30-31
Bismillahirrohmaanirrohiim
Innahu min sulaimana wainnahu bismillahirrohmaanirrohiim
Allaa ta’lu ‘alayya waktuunii muslimiin

Membaca doa ini dengan penuh konsentrasi :
Allaahumma atini min ‘ilmissiyaali min sayyidinaa aliyyin karomallohu wajhah.

IV. Langkah-langkah Penggunaan :
Duduk tenang membaca istighfar, syahadat, sholawat dan hadiah Al Fatehah.
Berdiri kuda-kuda, kedua tangan dijulurkan ke depan. Berikan tenaga pada tangan secukupnya (antara tegang dan lemas)
Bacalah doa diatas dengan penuh konsentrasi. Mintalah silat yang akan anda tiru, misalnya kungfu jurus macan, dewa mabuk dsb.
Perlahan, tangan anda akan dituntun oleh kekuatan Alloh untuk melakukan gerakan-gerakan jurus beladiri.
Jika sudah merasa lelah, istiirahtlah sambil membaca istighfar,sampai tenaga anda pulih kembali.

V. Amalan Rutin

Hadiah Fatihah dibaca setelah sholat
Surat An Naml dibaca 7 kali tiap-tiap selesai sholat fardhu
Bacalah sekali tiap selesai doa di atas

Jika suatu saat anda dalam bahaya, maka anda akan langsung pasang kuda-kuda dan membaca doa saja, maka anda akan langsung dapat bermain silat secara ghaib

Penglarisan dengan media ranting kenanga

Ambillah ranting bunga kenanga pada waktu malam jumat,dan setelah itu tuliskan pada ranting tersebut ayat di bawah ini :

Penetralisir guna-guna

Apabila ada saudara anda yang diguna-guna, baik itu guna-guna dengan gambar, di bubuk, di jaran goyang, teluh, sihir, dipasangi dsb, maka anda dapat membaca aji mantra ini pada air dalam pinggan putih 3 atau 7 kali dan diminumkan pada penderita.

Inilah bacaannya :

“Bismillaahi Allahumma’ya fattah ya muhith ya muhith ya ya muhith ya sulthon ya laailahaillallohu Muhammadarrosullulloh. Tulak tunggal, tulak tunggal, tulak tunggal, nuju luput kang tinuju kena kang nuju iya baliya, ya baliya, ya baliya laailahaillallohu muhammadarrosullullah ora ingsun kuasa tulak ing gambar lan tulak ing bubuk lan tulak ing pasangan anging Allah kang nulak teka tulak, teka tulak, teka tulak ambalika marang kang dursila ya laailahaillallahu marang kang dersila ya laailahaillallahu muhammadarrosullullahu sallallohu alaihi wasallam.”

Azimat untuk mengaburkan pandangan musuh

Tulis azimat ini kemudian ikatkan pada kaki burung pipit dengan benang putih.
Dibawah ini azimatnya, tulis nama-nama musuh anda. Kemudian terbangkan burung pipit/kemprit tersebut.

Memikat lawan jenis dengan media telur

Tulislah ayat-ayat ini pada telur. Menulisnya hari Minggu pukul 11.00 dalam keadaan suci. Sedangkan pada titik-titik tersebut tulislah nama gadis / pria pujaan anda dan titik selanjutnya anda tulis nama
ibunya.
Catatan : Jangan buat main-main karena orang yang dituju bisa gila kalau anda tinggalkan.

inilah ayat yang harus di tulisnya :

Mistik tanah kuburan orang yang mati tersambar petir

Berhati-hatilah dengan tanahkuburan orang yang matinya karena tersambar petir, karena perlu anda ketahui bahwasannya apabila anda mengambil segenggam tanahnya yang di ambil dari tanah kuburan orang yang meninggal itu dan menaburkannya di sekitar rumah, warung, toko dan sebagainya orang lain yang dholim, maka akan menyebabkan kerugian orang itu, karena dagangannya tidak laku dan rumah tangganya tidak tenteram lagi. Karena anda telah mengetahui rahasia ini, maka kami berpesan jangan gunakan untuk hal-hal sembarangan kalau tidak sangat terpaksa karena kedholimannya.

Bangkitkan tenaga dalam dengan sholat hajat

Caranya:

1.Lakukan sholat hajat 100 rakaat (bila masing-masing 2 rakaat berarti ada 50 kali),
aturan pelaksanaannya : 
Rakaat Pertama sehabis Al-Fatihah membaca surat Ad-dhuha  
Rakaat Kedua sehabis Al-Fatihah membaca surat Alam Nasyroh

2.Sehabis sholat tersebut atas ijin Allah anda akan langsung memiliki tenaga dalam yang langsung dapat difungsikan,alangkah baiknya anda melatih ilmu pernapasan agar semakin hebat dan kuat hasilnya akan jauh lebih hebat dari aliran biasa.


3. Amalkanlah setiap pagi dan sore ilmu warisan para wali tanah jawa sebagai berikut :  


BISMILLAHIRROHMANNIRROHIIM,DZATULLOH,SIFATULLOH,

WUJUDULLOH,AF'ALULLOH 9x.YA HAYYU YA ALIYYU YA MALIYYU YA WAFIYYU 
YA WAQIYYU YA QOWIYYU YA GHONIYYU YA WALIYYU YA BAQIYYU 9x,BENTENG ALLOH,PAYUNG ALLOH,ILMU ALLOH, SELAMET, SELAMET, SELAMET, ALLOHU AKBAR 9x

Amalan agar di segani oleh masyarakat

Semua orang ingin supaya hidupnya dipandang secara terhormat dan di segani oleh masyarakat sekelilingnya. Karana pandangan terhormat itu adalah lebih baik dari pada orang memandang kita dengan cara rendah.

Berikut ini adalah amalan dzikirnya :

Amalan melipat bumi

Ilmu Melipat Bumi ini berguna untuk mempercepat perjalanan dan agar selamat sampai tujuan.

Caranya :
1. Biasakan setelah sholad fardhu anda membaca do'a Ad-Dahruusyiyah sebanyak 13 kali.
2. Kemudian kalau mau menuju tempat yang jauh maka bacalah do'a yang lebih sering disebut ilmu melipat bumi ini ditempat yang sepi sambil memejamkan mata anda.
3. Kalau do'a atau ilmu anda terkabul maka perjalanan anda yang biasanya di tempuh memakan waktu lama kini dalam sesaat anda sudah sampai di tempat yang anda tuju.

Inilah doanya :
"Bismillaahi syarohiyan dahmuusyan'aalii muta'aalii fii 'uluwwihii aina ajnaadul qawiyatu ainasy syamhaamiryatu aina karduunin wadardamin aina ishabuun aina shaahibu jabalid dukhaani ainarrakibu 'alal fiilil muta'ammimi bitstsa'baani ajiibuu bihaqqil asmaail 'ibrooniyyati wabarha muusyaa wasyaimuutsaa ajiibuu tho-i'iin".

Selain itu agar anda tidak merasakan lelah atau capek dalam perjalanan anda, anda bisa menggunakan cara dibawah ini :

Caranya :
1. Tulislah ayat atau do'a dibawah ini dengan menggunakan huruf arab diatas piring dan gosoklah dengan jari tangan anda.
2. Setelah larut dengan air, minumlah air tersebut dan jangan lupa sebelum anda minum air itu bacalah do'a ini sekali saja dalam hati.
3. Dengan Syare'at ini insya Allah anda tidak akan mengalami kecapekan dalam perjalanan anda

Inilah doanya yang harus anda tulis :
"Wabaarik lanallaahumma fii jam'i kasbinaa wahulla 'uquudal usri yayuuhin armakhat".

Memindahkan penyakit ke hewan

Pengobatan ini adalah diperuntukkan penyakit yang susah sembuhnya, kronis atau mereka yang takut di operasi secara medis, maka dengan therapy ini penyakit seberat apapun Insya Allah bisa disembuhkan dengan izin Allah. 
Saat mau memotong hewan sebagai DAM baca munajat seperti serta do’a dibawah ini:   “Ya Allah 3x dengan Dam .… ( kambing, sapi) sebagai tebusannya. 

Hamba berniat memohonkan kesembuhannya si.... bin/binti …. ampuni dan kasihinilah dia.Angkat dan lenyapkanlah penyakitnya serta semua bala’nya. Berilah kesembuhan yang tiada meninggalkan bekas penyakit. “ Bi idznillah, bi Qudratillah, bi Quwwatillah, bi izzatillah, bi syafa’ati Rosulillah. Al-Fatehah 1x  Surat al-Kautsar 1x   “Allahumma hadza laka Allahumma innahu fidaa’I fataqobalhu minny” 1x  Setelah selesai barulah kita meyembelih hewan tersebut dengan menghadap kiblat dan daging tersebut kita shodaqoh kan tetapi orang yang sakit dan ahli warisnya tidak boleh makan daging  
Dam tersebut. Selanjutnya yang disuruh minum air yang telah dibacakan al-Qur’an 9-11-1721x, tergantung berat ringannya penyakit. Bii idznillah  

Pelet mabuk cinta

Caranya :
Puasa 3 hari: Selasa, Rabu dan Kamis dan saat berbuka hindari makanan yang bergaram.
Para Kamis malam, berdiri di halaman rumah menghadap orang yang dikasihi.
Bila kita tidak tahu tempat tinggalnya maka harus menghadap ke empat penjuru mata angin secara bergantian dengan membaca mantranya.

NERAJI ALAM TERHEMPAS DI BATANG NYIUR
SAMPAIKAN DOAKU MALAM HARI INI KEPADA RUH … (Nama orang yang dituju), JANGANLAH IA ….. (namanya lagi) DIBERI TETAP TIDUR. APABILA BANGUN DISURUH BERDIRI. APABILA IA BERDIRI DISURUH TERJUN. TIADA BERTANGGA MABUK GILA, MABUK BERCINTA. DATANGLAH RUH ….. BERKAT DOA INI MIMPI ALLAH MIMPI BAGINDA RASULULLAH.
Lalu baca: Laa Ilaaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Perhatian: Selama puasa tidak boleh kencing berdiri.

Ilmu Hikmah Suara Hati

Amalan ini berguna untuk melakukan pembicaraan secara rahasia melalui pikiran (Telepati) kepada seseorang yang berada ditempat yang sangat jauh atau dekat tanpa bisa didengarkan oleh manusia atau jin mana pun, kecuali yang dirahmati Allah S.W.T.   
       
Caranya:
Puasa sunnah selama 7 hari. Selama puasa, setiap selesai shalat fardhu amalannya dibaca sebanyak 21 kali dan 313 kali pada malam harinya setelah sholat hajad / tahajud. 

Amalannya   : 
Surat Thaaha ayat 108 (silahkan anda cari sendiri ). Setelah semuanya selesai, Insya Allah anda akan dapat berbicara berbicara dengan seseorang atau beberapa orang melalui pikiran.
Caranya, cukup membayangkan wajah orang tersebut, kemudian bacalah amalannya sebanyak 21 kali. Setelah itu tegurlah orang tersebut dalam hati, nanti jika ada jawaban dari dia (lewat hati). Berarti komunikasi pikiran ini telah tersambung. 

Tata Cara Tawassul Dalam Mengamalkan Ilmu Hikmah

Sebelum membaca amalan ilmu Hikmah yang anda inginkan baik amalan setelah selesai sholat fardhu atau sholat hajad dan tahajud, kalian terlebih dahulu harus melakukan tawassul dengan aturan sebagai berikut :  

1.Ilaa Hadroti Rasuulullaah Sayyidinaa Wa Maulaanaa Nabiyyil Musthafaa Muhammadin Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam, Al - Faatihah ...... (bacalah Surat Al – Fatihah 3 kali). 
2. Asyhadu Allaa Illaaha Illallaah, Wa Asyhadu Annaa Muhammadar Rasuulullaah ...... (bacalah sebanyak 3 kali). 
3. Allaahumma Shalli Wa Sallim Wa Baarik ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin, Wa ’Alaa Alaihii Wa Shahbihii Wa Sallim  (bacalah sebanyak 11 kali). 
4. Ilaa Hadroti Waliyyullaah Syaikh Muhyiddin Abdul Qodir Al - Jailani Radhiyallaahu ‘Anhu, Al – Faatihah ...... (bacalah Surat Al – Fatihah 3 kali). 
5. Ilaa Hadroti Waliyyullaah Sayyid Ahmad Anwasy Asy - Syariif Radhiyallaahu ‘Anhu, Al – Faatihah ...... (bacalah Surat Al – Fatihah 3 kali).
6. Ilaa Hadroti Rijalullaah Sayyidinaa Syaikh Imam Muhyiddin Ma’rifatullaah Al – ‘Arsy Radhiyallaahu ‘Anhu, Al – Faatihah ...... (bacalah Surat Al – Fatihah 7 kali). 
7. Wa Ilaa Khushushon Haajatii ...... (sebutkan nama ilmu Hikmah yang akan di kuasai) Lillaahi Ta’aala, Al – Faatihah  (bacalah Surat Al – Fatihah 1 kali). 
8. Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
9. Allaahumma Innii Atawassalu ‘Anis Sayyidii Ahmad Anwasyisy Syariif Wa ‘Anisy Syaikhi Imam Muhyiddiin Ma’rifatullaahil ‘Arsyii Bihizbil Ghautisyahika Wabikaraamatiha Wassalaamatiha Wal’aafiyatiha, Wabihurmati Jamaalikal Baaqii Wawajhikal A’zhami Wabihurmati Nabiyyinaa Muhammadin Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam Antaqdhiya Haajatii Untuk ...... (sebutkan nama ilmu Hikmah yang akan di kuasai).
10. Kemudian mulailah membaca amalan ilmu Hikmah yang diniatkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.   

Ilmu hikmah khodam Kursi

Amalan ini berguna untuk mengundang dan menjalin persahabatan dengan 7 orang malaikat yang menjadi Khodam dari Ayat Kursi.           
Caranya :
puasa sunnah selama 7 hari, dan amalannya dibaca 187 kali setiap selesai sholat fardhu dan 1000 kali pada malam hari setelah sholat hajad.           
Amalannya : 
“Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu, laa ta’khudzuhu sinatuw walaa nawmun, lahu maa fiis samaawaati wamaa fiil ardhi man dzaal ladzii yasyfa'u 'indahu illaa bi-idznihi, ya'lamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bisyay-in min 'ilmihi illaa bimaa syaaa, wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardha walaa ya-uuduhu hifzhuhumaa wahuwal 'aliyyul 'azhiimu.”          
Pada malam terakhir, insya Allah 7 orang khodam ayat Kursi tersebut akan datang dan siap untuk membantu semua hajat anda.
 

Labels

24 Kelebihan seorang wanita 8 Buah Peningkat Gairah Sex agar istri tidak selingkuh Air Annusyyrah Aji Kekebalan Amalan Asma-ul Husna untuk Membuka Pintu Rejeki Arti kedutan Asma ul-husna Asmak Batu permata yang sesuai berdasarkan kelahiran Batu permata yang sesuai berdasarkan zodiak bawahan dsb Benteng Diri Dari Ilmu Hitam Cara meramu mani gajah Ciri Wanita Yang Memberikan Kenikmatan Dalam Bersetubuh Ciri-ciri istri shalekha Ciri-ciri wanita yang pandai menyimpan rahasia Do’a sebelum berhubungan suami istri Doa Agar Anak Menjadi Orang Yang Berilmu Dan Berguna Doa Agar Bisa Bayar Hutang Doa Ingin Cepat Dapat Jodoh Doa ismul a'dhoom Doa Membuat Rukun Suami Istri Yang Ingin Cerai Doa Mengusir Setan Doa Minta Dihilangkan Rasa Takut Pada Setan Doa Minta Dijauhkan Dari Gangguan Jin Doa mohon perlindungan Doa penawar dan penyejuk hati dari kesedihan Doa Pindah Rumah Doa Suami Istri Dimalam Pengantin Doa untuk dijauhkan dari bala dan marabahaya Fadhilat Sholawat Nabi Firasat / makna hati yang berdebar-debar Hikmah ayat kursi Ilmu debus jawara Ilmu gendam Ilmu Hikmah ILMU PAGAR Ilmu Pelet Ilmu Ragajati Ilmu Sirep Islamic Animation Isyarat burung prenjak Karakter Wanita Berdasarkan Bentuk Payudara Kekuatan bunga cempaka putih Kekuatan galih kelor Khasiat daun dewa Khasiat ayam cemani Khasiat buah apel Khasiat burung pelatuk bawang Khasiat daun sambiloto Khasiat jagung muda Khasiat surah Al-ikhlas Khasiat taoge Khasiat temu putih Khasiat Temulawak Khodam Kol Buntet Larangan dalam Bersetubuh makna dan kegunaanya Makna Mimpi Sex Makna telinga Berdenging atau dengung Manfaat daun pegagan Mantera Mendeteksi pasangan sihir Mengembalikan barang yang di curi Menundukan istri Misteri Mistik tanah kuburan orang yang mati tersambar petir Mistis harimau Nama Islam/Bini Nama Islam/Laki Panduan dasar belajar hipnotisme Pemikat luar biasa Penawar pelet Pengasihan Jabat Tangan Pengertian sedulur papat lima pancer Penyuwun drajat Rahasia bulan kelahiran Ramuan Obat Santet/Sihir Silat kharomah Tafsir mimpi-A Tafsir mimpi-B Tafsir mimpi-C Tafsir-mimpi-D Tafsir-mimpi-E Tafsir-mimpi-F Tafsir-mimpi-G Tafsir-mimpi-H Tafsir-mimpi-I Tafsir-mimpi-J Tafsir-mimpi-K Tafsir-mimpi-L Tafsir-mimpi-M Tafsir-mimpi-N Tafsir-mimpi-O Tafsir-mimpi-P Tafsir-mimpi-Q Tafsir-mimpi-R Tafsir-mimpi-S Tafsir-mimpi-T Tafsir-mimpi-U Tafsir-mimpi-V Tafsir-mimpi-W Tafsir-mimpi-Y Tafsir-mimpi-z Tangkal jimat Tata Krama Bersenggama Terapi Ilahiyah Tipe wanita ideal versi jawa Tips berhubungan badan Tips menunda orgasme pada laki-laki Titik rangsang wanita di lihat dari warna kulitnya Tuyul Untuk mengetahui penyantet dan barang kirimannya Watak Lelaki Berdsarkan Bulan Kelahirannya Watak manusia berdasarkan "weton" Watak Manusia Berdasarkan Huruf Nama Depannya Watak wanita berdasarkan bentuk tubuh Watak wanita berdasarkan tanggal lahirnya
Paranormal Blogs - BlogCatalog Blog Directory TopOfBlogs Religion Blogs
Get paid To Promote at any Location
UNTUK MENGHINDARI HAL-HAL YANG TIDAK DI INGINKAN, BAGI PENGUNJUNG BLOG DI MOHON UNTUK TIDAK MENGAMALKAN AJIAN-AJIAN YANG ADA ATAU YANG LAIN, YANG ADA DI BLOG INI TANPA IZIN / IJAZAH LANGSUNG DARI KI BABAD JOWO.